Tietosuojaseloste ja säännöt

SÄÄNNÖT

Laadittu 29.9.2014

Arvonnan järjestäjä

Puusepänliike Peltoniemi Ky
Teollisuustie 16
98120 Kemijärvi
Puh. 016 822 377
peltoniemi(at)peltoniemi.fi

Arvonnan palkinnot

Puusepänliike Peltoniemi Ky järjestää uuden toimipisteensä avajaisten kunniaksi arvonnan, jonka palkintona arvotaan Jopo-polkupyörä (arvo 435 €).

Arvonnassa arvotaan yksi palkinto. Palkinto arvotaan kaikkien määräaikana vastanneiden kesken viimeistään seitsemän päivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Arvonnan palkinto toimitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Puusepänliike Peltoniemi Ky vastaa arpajaisverosta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan järjestäjän nettisivuilla täyttämällä yhteystietolomake ja/tai uuden toimipisteen (Vapaudentie 2-4, 96100 Rovanimei) avajaisissa paikan päällä täyttämällä yhteystietolomake. Sama henkilö voi osallistua arvontaan monta kertaa. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanien (Advertising Kioski Oy) työntekijät.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 1.-5.10.2014 välisenä aikana.

Voittajalle ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse, jonka jälkeen yhteydenpito hoidetaan joko sähköpostitse tai puhelimitse voittajan toivomalla tavalla.

Tietojen käyttäminen

Osallistujan luovuttamia henkilö- ja yhteystietoja voidaan käyttää palkinnon arvonnan ja arvonnan tuloksista ilmoittamisen lisäksi Puusepänliike Peltoniemi Ky:n suoramarkkinointiin ellei osallistuja ole suoramarkkinointia kieltänyt. Voittajan nimi voidaan julkaista järjestäjän Facebook- ja/tai nettisivuilla muodossa etunimi + sukunimen ensimmäinen kirjain (esim. Matti M.) ilman osallistujan erillistä lupaa. Muista julkaisutavoista ja/tai -paikoista sovitaan voittajan kanssa henkilökohtaisesti.

Muut ehdot

Arvonnan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneongelmien vuoksi mahdollisesti rekisteröimättä jääneistä vastauksista. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa kilpailun sisältöä tai sääntöjä milloin vain.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki 523/99, 10 ja 4 §)
Laatimispäivämäärä: 29.9.2014

Osallistujien nimet ja yhteystiedot kerätään yhteen arvontarekisteriin, josta tiedot siirretään markkinointirekisteriin niiden osalta, jotka ovat suoramarkkinointiluvan antaneet.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilön tiedot

Arvontarekisteri ja asiakasrekisteri:
Juha Peltoniemi
Teollisuustie 16
98120 Kemijärvi
Puh. 040 547 5795
juha(at)peltoniemi.fi/peltoniemi(at)peltoniemi.fi

2. Rekisterien nimet

Puusepänliike Peltoniemi Ky:n arvontarekisteri ja Puusepänliike Peltoniemi Ky:n asiakasrekisteri

3. Rekisterien käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käytetään pääasiallisesti Puusepänliike Peltoniemi Ky:n uuden toimipisteen kunniaksi järjestettävän arpajaisten voittajan arvontaan ja palkinnon toimittamisen kannalta olennaiseen yhteydenpitoon. Suoramarkkinointiluvan antaneiden henkilöiden osalta tietoja voidaan arvonnan päättymisen jälkeen käyttää myös Puusepänliike Peltoniemi Ky:n suoramarkkinoinnissa.

4. Rekisterien tietosisältö

Arvontarekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite
Asiakasrekisteri sisältää vähintään samat tiedot kuin arvontarekisteri, mutta se voi sisältää myös muita asiakkaan antamia tietoja.

5. Tietolähteet ja tietojen luovutus

Rekisterien tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arpajaisiin joko Peltoniemen nettisivuilla tai uuden toimipisteen avajaisissa avajaisviikonloppuna. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterien suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Puusepänliike Peltoniemi Ky:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Manuaalisen aineiston kohdalla henkilöstö ohjeistetaan henkilötietojen huolellisesta käsittelystä. Sähköisesti tallennettujen tietojen kohdalla sovelletaan Puusepänliike Peltoniemi Ky:n tietoturvakäytäntöjä.

7. Tietojen säilyttäminen

Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut palkinnon sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot siirretään markkinointirekisteriin niiden osalta, jotka ovat suoramarkkinointiluvan antaneet. Muiden tiedot tuhotaan.

8. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Arvontaan osallistuvilla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilöille (yhteystiedot alla). Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterien henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä, tämän ottaessa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Arvonta- ja asiakasrekisterin yhteyshenkilö:
Juha Peltoniemi
Teollisuustie 16
98120 Kemijärvi
Puh. 040 547 5795
juha(at)peltoniemi.fi/peltoniemi(at)peltoniemi.fi