Kilpailun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Puusepänliike Peltoniemi Ky
Teollisuustie 16,  98120 KEMIJÄRVI
Puh: 010 320 4721  Fax: 016-822 378
Email: peltoniemi(at)peltoniemi.fi

2. Yhteyshenkilö
Airi Peltoniemi 010 320 4722 (Gsm: 040-509 1758)
airi(at)peltoniemi.fi

3. Rekisterin nimi
Puusepänliike Peltoniemi juhlavuoden kilpailun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Puusepänliike Peltoniemi käyttää kerättyjä henkilötietoja juhlavuoden kilpailun arvontaan ja palkintojen toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kootaan osallistujan antamat tiedot, joita tarvitaan kilpailuun osallistumiseen ja mahdollisen palkinnon toimittamiseen. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Puusepänliike Peltoniemi Ky:lle kilapiluun osallistumista varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Puusepänliike Peltoniemi Ky ei luovuta tietoa muuhun käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot tallentuvat Puusepänliike Peltoniemi Ky:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Tietonsa Puusepänliike Peltoniemi Ky:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Puusepänliike Peltoniemi Ky korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.